Akumulacja a zmiany cen – kontynuacja

Przy nie zmienionym poziomie cen, kosztów oraz asortymentowej strukturze produkcji wielkość akumulacji jest wprost proporcjonalna do rozmiarów działalności przedsiębiorstwa.

Poziom cen i kosztów poszczególnych obiektów, robót lub usług nie jest jednolity. Wiąże się to z następującymi czynnikami: preferowaniem jednych rodzajów produkcji w stosunku do drugich przez wyznaczanie odpowiednich cen, niejednolitym poziomem kosztów wytwarzania i błędami w polityce cen niemożliwymi do uniknięcia w praktyce. W takich warunkach zmiany w strukturze wznoszonych obiektów i dokonywanych usług wpływają na wielkość akumulacji. O ile jednak obniżka kosztów własnych oraz wzrost rozmiarów działalności przedsiębiorstw są czynnikami korzystnymi dla gospodarki narodowej, o tyle zmiany asortymentu produkcji mające na celu osiągnięcie wyższej akumulacji są na ogół szkodliwe, gdyż mogą teoretycznie prowadzić do zwichnięcia proporcji w inwestycjach. W wypadku niektórych przedsiębiorstw oraz pewnych rodzajów robót i usług rzeczywisty, a czasem nawet planowany koszt wytworzenia jest wyższy od sumy utargu. Mamy wówczas do czynienia z deficytowością niektórych przedsiębiorstw bądź stratami ponoszonymi na poszczególnych obiektach, robotach lub usługach. Zjawisko to wynika z polityki cen (preferowanie niektórych robót i usług za pomocą niskich cen), błędów w ustalaniu cen oraz różnic w poziomie kosztów, wiążących się z organizacją i technicznym wyposażeniem przedsiębiorstw oraz ogólnymi warunkami pracy h Może tu wchodzić w grę rodzaj gleb, warunki dowozu itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>