Akumulacja a zmiany cen

Podwyżka cen wpływa na zwiększenie akumulacji, obniżka zaś — na jej zmniejszenie. Jeśli przedsiębiorstwo ma wpływ na poziom cen, to zwiększenie akumulacji nie zawsze może być oceniane pozytywnie. W budownictwie ocena charakteru osiągniętej akumulacji nie jest łatwa, w związku z czym występują trudności przy opracowywaniu jednolitego schematu weryfikowania akumulacji do prawidłowego poziomu.

Dla kształtowania akumulacji bardzo poważne znaczenie mają wysiłki zmierzające do obniżki kosztów własnych, zapewniające — Przy stałej cenie — bezpośredni wzrost akumulacji w poszczególnych obiektach oraz wzrost ogólnej kwoty akumulacji przedsiębiorstwa uzyskany dzięki oszczędności pracy żywej i uprzedmiotowionej. Oszczędność pracy żywej i uprzedmiotowionej pozwala na zwiększenie rozmiarów działalności bez angażowania dodatkowych środków lub też na osiągnięcie wzrostu akumulacji przez zwiększenie produkcji czy obrotu (bez równoczesnego wprost proporcjonalnego wzrostu nakładów). Z drugiej strony wzrost kosztów przy stałych cenach prowadzi do zmniejszenia akumulacji na jednostkę (obiekt lub usługi).

Wynagrodzenia ryczałtowe przyczyniają się do powstania bodźców powodujących obniżkę kosztów własnych, bowiem zmniejszenie poziomu kosztów, przy utrzymaniu nie zmienionej wysokości wynagrodzenia (co stanowi istotę ryczałtu), wpływa na zwiększenie zysku, a w konsekwencji — na wzmożenie oddziaływania bodźców materialnego zainteresowania, opartych na tworzeniu i podziale akumulacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>