Analiza prawidłowości realizacji zasady rejonizacji

Zasięg działalności poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego o charakterze ogólnym i specjalistycznym przedstawiliśmy w trzecim rozdziale niniejszej . książki. Analiza tego zasięgu sprowadza się przede wszystkim do ustalenia, czy działalność danego przedsiębiorstwa zgodna jest z wytycznymi zawartymi w akcie erekcyjnym, tzn. czy rodzaj i zakres przestrzenny robót, które wykonuje przedsiębiorstwo, jest zgodny z rodzajem i zakresem przestrzennym robót ustalonym w akcie erekcyjnym. Działalność niezgodna z aktem erekcyjnym wywołuje niepożądaną konkurencję między przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Konkurencja ta prowadziła w swoim czasie do zabiegania paru przedsiębiorstw o zawarcie umów o wykonawstwo u tego samego inwestora, przy czym przedsiębiorstwa te z niechęcią przyjmowały zlecenia od innych inwestorów.

Podstawą analizy przedmiotu i obszaru działania przedsiębiorstwa jest portfel zleceń przyjętych do wykonania. Uchwały IV Plenum KC PZPR z 1965 r. zalecają, ażeby wraz z rejonizacją działania przedsiębiorstw budownictwa ogólnego określić jednocześnie technologię realizacji obiektów, uwzględniając przy tym m. in. konieczność lepszego aniżeli dotychczas wykorzystania miejscowej bazy surowcowej. Przestrzeganie i pogłębianie zasad rejonizacji i specjalizacji może się przyczynić do ustabilizowania zadań i perspektyw rozwojowych poszczególnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>