Badanie stopnia dbałości o zapasy materiałowe

Mogą się bowiem zdarzać przerzuty materiałów gospodarczo uzasadnione, które zapobiegają gromadzeniu nadmiernych zapasów. W każdym razie jednak przerzuty materiałów masowych między placami budowy należy traktować jako zjawisko o charakterze negatywnym.

Szczegółowe badania gospodarki zapasami materiałowymi w magazynie centralnym przedsiębiorstwa, w magazynach przy obiektowych i na placach budowy wymagają również bezpośredniej lustracji w celu sprawdzenia:

— czy materiały wymagające zabezpieczenia przed działaniem wpływów atmosferycznych przechowywane są w pomieszczeniach pod dachem i ewentualnie ogrzewanych,

— czy materiały masowe składowane są w sposób wykluczający możliwość zniszczenia ich przez pracujące na placach budowy maszyny i środki transportowe,

— czy zapewniony jest odpowiedni nadzór i kontrola przechowywanych zapasów tak pod względem dozoru bezpośredniego, jak też i pod względem obiegu dokumentów pierwotnych i ewidencji księgowej.

Badanie stopnia dbałości o zapasy materiałowe można pogłębić na podstawie protokołów dotyczących zniszczenia i likwidacji materiałów, jak również na podstawie danych charakteryzujących wielkość zapasów bezwartościowych, mało war teściowych i uszkodzonych.

Pogląd na stan gospodarki zapasami materiałowymi w przedsiębiorstwie daje również zestawienie rozmiarów nadwyżek i niedoborów materiałowych stwierdzonych podczas inwentaryzacji. Istotne znaczenie ma tutaj zwłaszcza:

— zestawienie ogólnej kwoty niedoborów i nadwyżek ze średnią wielkością zapasów materiałowych i obliczenie na tej podstawie wskaźników procentowych

— zestawienie kwoty niedoborów, które obciążają pracowników przedsiębiorstwa odpowiedzialnych za ich powstanie, z ogólną kwotą niedoborów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>