Bilans wykonawstwa

Wykazany niedobór musi być pokryty przez zwiększenie produkcji cegieł czy prefabrykatów' lub innych równorzędnych substytutów. Jeśli zwiększenie produkcji okaże się niemożliwe lub niewystarczające, to należy zastosować całkowicie odmienne konstrukcje albo też przeprowadzić odpowiednią redukcję zamierzeń inwestycyjnych.

W bilansie zatrudnienia bilansujemy zasoby i zapotrzebowanie na siłę roboczą wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną. Badamy, w jakim stopniu zwiększenie wydajności pracy wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na dodatkową liczbę pracowników przy coraz większych zadaniach inwestycyjnych, a tym samym — budowlanych.

Słabym punktem w całokształcie zatrudnienia na odcinku inwestycyjnym jest istnienie niedoboru pracowników biur projektowych. Produkcja dokumentacji technicznej — choć z roku na rok sprawniejsza — nie nadąża za potrzebami.

W samym wykonawstwie budowlano-montażowym niedobór pracowników, zwłaszcza robotników niewykwalifikowanych, może być zrekompensowany przez coraz szerszą mechanizację robót, w szczególności ziemnych.

Bilans wykonawstwa obejmuje wszystkie te jednostki, które zaliczamy do aparatu wykonawczego, a mianowicie: biura projektowe, przedsiębiorstwa geodezyjne oraz przedsiębiorstwa budowlano-montażowe. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe mogą wykonywać swe zadania tylko w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną, którą opracowują biura projektowe. W ten sposób możliwości przerobowe danego przedsiębiorstwa budowlano-montażowego w danym roku zależą m,in. również od pracy biur projektowych.

Deficyt produkcji dokumentacji technicznej można zmniejszyć lub zrównoważyć przez:

– 1) uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych w szerokim zakresie elementów typowych,

– 2) zorganizowanie dodatkowych biur projektowych,

– 3) import gotowej dokumentacji.

Zdolność produkcyjna przedsiębiorstw budowlano-montażowych

Natomiast zdolność produkcyjna przedsiębiorstw budowlano-montażowych może być zwiększona przez:

– 1) zwiększenie mechanizacji robót budowlanych,

– 2) lepsze wyposażenie w sprzęt i narzędzia,

– 3) sprawniejsze rozwiązanie transportu poziomego,

– 4) wprowadzenie wielozmianowości,

– 5) stosowanie uprzemysłowionych form budownictwa,

Bilans finansowy odgrywa istotną rolę przy realizowaniu inwestycji. Wzrost znaczenia systemu finansowego w realizacji inwestycji wiąże się z zaostrzeniem dyscypliny finansowej i inwestycyjnej oraz wzmocnieniem kontroli sprawowanej przez bank finansujący inwestycje. Zaostrzenie dyscypliny i kontroli wynika z tego, że przekroczenie globalnych kwot kosztorysowych prowadzi do naruszenia równowagi bilansowej.

Na czas trwania procesu inwestycyjnego strumień pieniądza, który bierze udział w tym procesie, ulega zamrożeniu. Zostaje on odmrożony dopiero z chwilą oddania poszczególnych obiektów do użytku. W związku z tym postuluje się skracanie procesu inwestycyjnego do minimum lub sukcesywne oddawanie inwestycji do użytku. Obok stopniowego odmrażania środków inwestycyjnych poprzez sukcesywne oddawanie obiektów do użytku — do czego przyczynia się m.in. również stosowanie zasady koncentracji — dużą rolę odgrywa również możność wykonania zadań planowych przy wykorzystaniu mniejszej ilości środków obrotowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>