Category Bez kategorii

Eksploatacja sprzętu

W kosztach eksploatacji sprzętu wyodrębnia się grupę kosztów bieżących, które obejmują następujące ważniejsze pozycje:

– 1. Materiały pędne i pomocnicze, tj. m. in. zużycie różnorodnych paliw, olejów, smarów, czyściwa i drobnych części do konserwacji maszyn i mechanizmów budowlanych.

więcej

Jednorazowa sprzedaż robót

Jednorazowa sprzedaż robót odznacza się tym, że moment sprzedaży przypada na koniec okresu narastania kosztów poszczególnych jednostek ewidencji kosztów. Ułatwia to podział kosztów robót wykonanych na a) koszty robót w toku i ib) koszty robót sprzedanych. Koszty robót w toku są sumą dotychczasowych kosztów produkcji w obiektach nie odebranych jej składniki otrzymujemy przez podsumowanie zapisów na analitycznych kartach kosztów robót. Pozostałe karty tej kartoteki dotyczą obiektów sprzedanych. Zatem podział kosztów produkcji budowlano-montażowej (por. rysunek 85) na dwie części ogranicza się do odpowiedniego podsumowania zapisów w analityce kosztów robót.

więcej

Zgromadzony przez zjednoczenie zys

Fundusz ten omówiony jest w dalszej części niniejszego rozdziału. Z drugiej strony budżet udziela środków na zasilenie funduszy celowych oraz na finansowanie strat przedsiębiorstw (w wypadku braku środków wygospodarowanych w zjednoczeniu). W takim układzie zjednoczenie pośredniczy w rozliczeniach między przedsiębiorstwami i budżetem, a jednocześnie wykonuje funkcje nadzoru nad przedsiębiorstwami i — w oparciu o swe fundusze — podejmuje działalność gospodarczą na rzecz podległych przedsiębiorstw. Zgromadzony przez zjednoczenie zysk powstały dzięki wpłatom dokonanym przez przedsiębiorstwa pozwala na:

więcej