Category Bez kategorii

Zgromadzony przez zjednoczenie zys

Fundusz ten omówiony jest w dalszej części niniejszego rozdziału. Z drugiej strony budżet udziela środków na zasilenie funduszy celowych oraz na finansowanie strat przedsiębiorstw (w wypadku braku środków wygospodarowanych w zjednoczeniu). W takim układzie zjednoczenie pośredniczy w rozliczeniach między przedsiębiorstwami i budżetem, a jednocześnie wykonuje funkcje nadzoru nad przedsiębiorstwami i — w oparciu o swe fundusze — podejmuje działalność gospodarczą na rzecz podległych przedsiębiorstw. Zgromadzony przez zjednoczenie zysk powstały dzięki wpłatom dokonanym przez przedsiębiorstwa pozwala na:

więcej

Zmiany systemu finansowania przedsiębiorstw

W związku z planowaniem wielkości zapotrzebowania na fundusze własne w obrocie istnieje także dyskusyjny problem, jakie aktywa przedsiębiorstwa mogą być finansowane z tych funduszy. W okresie dyskutowania projektu zmian systemu finansowego przedsiębiorstw budowlano-montażowych wysunięto w tym zakresie dwie propozycje!

więcej

Odpisy stawek okresowych

Przy obliczaniu stawek kosztów zużycia zaplecza prowizorycznego występują w praktyce pewne trudności. Trudności te spowodowane są: zakańczaniem poszczególnych obiektów należących do tego zaplecza, bowiem część zaplecza musi być wykonana przed rozpoczęciem podstawowej budowy, ale pozostała część wykonywana jest później, stosownie do potrzeb niekompletnością dokumentacji projektowo-koszto- rysowej zmianami zakresu robót przewidzianych do wykonania na budowie rozbieżnością między rzeczywistymi i planowymi terminami kończenia poszczególnych obiektów.

więcej