Do środków obrotowych w sferze obiegu zaliczamy:

— materiały w drodze,

— środki pieniężne,

— towary wysłane (np, z produkcji pomocniczej),

— obiekty (wyroby) gotowe,

— należności od zleceniodawców.

Celem analizy wykorzystania środków obrotowych jest ocena gospodarki tymi środkami przez przedsiębiorstwo oraz jej wpływu na działalność produkcyjną i na wyniki finansowe. Analiza wykorzystania środków obrotowych stanowi tym samym dodatkowy element analizy działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Środki obrotowe mogą być wykorzystane mniej lub bardziej intensywnie, co wyraża się szybkością ich cyrkulacji. Im szybciej środki obrotowe krążą, tym mniej ich potrzeba na wykonanie zadania rocznego. Jeśli przedsiębiorstwo miałoby zakończyć pod koniec roku przerób o wartości 100 min zł, nie oddając w ciągu roku żadnego obiektu i nie inkasując wskutek tego żadnej kwoty, to musiałoby dysponować środkami obrotowymi do tej wysokości. Jeżeli jednak dzięki koncentracji robót i innym przedsięwzięciom organi- zacyjnym przedsiębiorstwo odda inwestorom co kwartał jedną czwartą rocznego przerobu, to do wykonania rocznego zadania może mieć jedynie 25—30 min zł, bowiem środki obrotowe uruchomione w pierwszych dniach stycznia w celu wykonania przerobu o wartości 25 min zł skończyłyby swój cykl krążenia w ostatnich dniach marca i mogłyby być ponownie użyte do wykonania przerobu w drugim kwartale. Sposób wykorzystania środków obrotowych określamy jako ich efektywność.

Wskaźnikiem efektywności środków obrotowych jest szybkość ich obiegu. Im szybciej i sprawniej środki obrotowe krążą, tym lepiej spełniają swe zadanie.

Podstawowym wskaźnikiem efektywności środków obrotowych jest wskaźnik obrotowości określający liczbę obrotów dokonanych w ciągu roku przez środki obrotowe. Wskaźnik ten otrzymujemy dzieląc wielkość produkcji przez ogólną sumę środków obrotowych: gdzie:

Obliczenie wartości sprzedaży na podstawie kosztu własnego nie gwarantuje uzyskania pełnej ścisłości, jest jednak na ogół stosowane. Zastosowanie tej metody w budownictwie jest tym bardziej uzasadnione, że akumulacja w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, zwłaszcza ogólnobudowlanych, jest minimalna, bowiem według założenia wynosi 3%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>