Eksploatacja sprzętu

Saldo zero Saldo = finansowy wynik bazy sprzętu. Konsekwencje powyższego rozwiązania są następujące:

– 1. Powstaje możliwość bieżącego obciążenia kont robót budowlano-montażowych wartością usług sprzętu własnego w miarę ich świadczenia, a nie okresowo, po zakończeniu miesiąca. Nie ma bowiem potrzeby oczekiwania na sporządzenie kalkulacji rzeczywistych kosztów wykonanych usług sprzętu.

– 2. Występuje konieczność prowadzenia dodatkowej dokumentacji (faktury wewnętrzne) i dodatkowej pracy polegającej na kontroli i ewidencji sprzedaży usług sprzętu. Ponadto pojawiają się finansowe wyniki sprzedaży usług sprzętu i konieczność ich ujęcia księgowego.

– 3. Ustalenie okresowych wyników finansowych sprzedaży usług sprzętu przez porównywanie wartości tych usług według cen sprzedaży i według rzeczywistego kosztu wykonania oznacza przyjęcie stałej podstawy porównawczej dla rzeczywistych kosztów ponoszonych przez bazę sprzętu i oceny jej gospodarności. Podobny skutek wywiera zresztą także rozwiązanie oparte na zastosowaniu planowanych kosztów usług sprzętu.

– 4. Następuje uniezależnienie kosztu robót budowlano-montażowych od okoliczności w gruncie rzeczy przypadkowej, a mianowicie od zastosowania sprzętu własnego lub obcego przy prowadzonych robotach budowlano-montażowych.

Ani rzeczywisty koszt wykonania usług przez własną bazę sprzętu, ani planowany koszt .tych usług nie zapewniają stabilizacji jednostkowej wartości tych usług. Rozliczając usługi sprzętu według kosztu rzeczywistego lub planowanego uzależniamy zatem wysokość kosztów robót podstawowych od zastosowania sprzętu własnego lub obcego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>