Eksploatacja sprzętu

W kosztach eksploatacji sprzętu wyodrębnia się grupę kosztów bieżących, które obejmują następujące ważniejsze pozycje:

– 1. Materiały pędne i pomocnicze, tj. m. in. zużycie różnorodnych paliw, olejów, smarów, czyściwa i drobnych części do konserwacji maszyn i mechanizmów budowlanych.

– 2. Robocizna obsługi, tj. place podstawowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach operatorów, maszynistów, motorowych i ich pomocników oraz narzut ubezpieczeń społecznych na te płace.

– 3. Opłaty dzierżawne, czyli czynsze płacone za dzierżawę obiektów sprzętu (a nie opłaty cennikowe za usługi sprzętu obcego).

Pozostałą grupą kosztów podstawowych są koszty jednorazowe sprzętu są to: 1) koszty przemieszczania ciężkich maszyn i mechanizmów z budowy na budowę, złożone z takich pozycji szczegółowych, jak np.: koszty demontażu, załadunku, przewozu, wyładunku, montażu i uruchomienia. Koszty te, zwłaszcza przy przemieszczaniu ciężkiego sprzętu, są wysokie: 2) koszty wznoszenia prowizorycznych urządzeń dla niektórych mechanizmów' budowlanych. Koszty jednorazowe sprzętu powstają przed przystąpieniem do eksploatacji sprzętu i podlegają rozliczeniu proporcjonalnie do czasu eksploatacji sprzętu lub ilości pracy przewidzianej do wykonania przez sprzęt na danej budowie. Podstawowe księgowania kosztów eksploatacji sprzętu przedstawione są w rysunku 82.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>