Ewidencja sprzedaży usług własnej bazy sprzęt

Podstawowym dowodem źródłowym pracy sprzętu jest dzienny raport pracy sprzętu, w którym podaje się nie tylko pomiary ilości i czasu pracy maszyn, lecz również czas pracy obsługi, .zużycie paliw i smarów itp.

Koszty eksploatacji sprzętu rozlicza się bez reszty w ciężar konta „Sprzedaż usług”. Na koncie „Eksploatacja sprzętu” nie ma zatem salda końcowego. Jeśli w bazie sprzętu działają warsztaty remontowe lub pokrewne komórki organizacyjne, to koszty takich komórek są zaliczane do kosztów innej produkcji .pomocniczej.

Ewidencja sprzedaży usług własnej bazy sprzętu zależy od kierunku sprzedaży. Podstawowym odbiorcą usług bazy sprzętu są własne roboty budowlano-montażowe (księgowanie: Wn „Produkcja budowlano-montażowa”, pozycja analityczna „Sprzęt” Ma „Sprzedaż usług”, pozycja analityczna „Sprzedaż usług sprzętu”).

Jeśli baza sprzętu ma nadwyżki potencjału usługowego i świadczy w związku z tym usługi obcym jednostkom gospodarczym, to wartością sprzedażną tych usług obciąża się odpowiednie konta rozrachunków z odbiorcami (inkasowe, po- zainkasowe).

Finansowy wynik sprzedaży usług wykonanych przez bazą sprzątu przenosi sią na konto „Straty i zyski”. Koszty usług sprzętu obcego dla własnych robót budowlano-montażowych są księgowane według faktur dostawców w następujący sposób:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>