Faza zbytu

W chwili rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa budowlanego zakup środków produkcji jest poprzedzony zazwyczaj przydzieleniem środków pieniężnych (P) z funduszy scentralizowanych (FS). Z chwilą przydzielenia części funduszy scentralizowanych z budżetu lub kredytu do dyspozycji przedsiębiorstwa zostają one włączone w ruch okrężny i podlegają przemianom jako środki zaangażowane w obrocie przedsiębiorstwa. Ruch okrężny realizuje się dzięki przechodzeniu środków z fazy zaopatrzenia do fazy produkcji i z fazy produkcji do fazy zbytu, W fazie zaopatrzenia następuje przejście środków z formy pieniężnej w formę towarową występującą w postaci wartości zakupionych elementów środków produkcji. W fazie produkcji wartość środków produkcji zostaje przeniesiona na wznoszone obiekty oraz zostają dołączone nakłady pracy żywej tworzące nową wartość. Powstaje w ten sposób produkt dla społeczeństwa i produkt dla siebie, których wyrazem w przedsiębiorstwie jest produkcja czysta. W fazie tej pojawia się zatem w ruchu okrężnym nowa wartość dołączana do wartości uprzedmiotowionej uprzednio w środkach produkcji. Wartość ta jest częściowo odpowiednikiem wynagrodzenia za pracę w produkcji, a częściowo — wartości wytworzonej na rzecz społeczeństwa.

W fazie zbytu następuje realizacja 1 produkcji, dzięki czemu uzyskuje się środki pieniężne na ponowienie cyklu produkcyjnego poprzez fazę zaopatrzenia. W fazie zbytu formę pieniężną przybiera zarówno odtworzona wartość środków produkcji zaangażowana na początku cyklu produkcyjnego, jak i wartość nowo wytworzona. Pieniężna forma nowo wytworzonej wartości umożliwia wydzielenie części tej wartości na rzecz bezpośrednich producentów (w formie płacy) i przejście znacznej części tej wartości na rzecz społeczeństwa w drodze przejęcia jej przez fundusze scentralizowane. Obie te części wartości nowo wytworzonej opuszczają ruch okrężny środków przedsiębiorstwa. W ten sposób przejawia się ponownie związek ruchu okrężnego środków przedsiębiorstwa z obrotem środków społecznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>