Fundusz rezerwowy i jego wykorzystanie – ciąg dalszy

Większość kierunków przeznaczenia funduszu rezerwowego zjednoczenia nie budzi wątpliwości, jednak z pewną rezerwą można się odnosić do celów wymienionych w punkcie 2 i 3. Powstaje bowiem pytanie, czy konieczne jest rozwijanie działalności pożyczkowej w ramach zjednoczenia. Wydaje się, że brak środków występujący w przedsiębiorstwie może być pokryty przez bank w drodze kredytu. Zastępowanie aparatu kredytowego przez aparat zjednoczeń, który uzyskuje uprawnienie do pobierania odsetek z tytułu pożyczek udzielonych w wymienionych wypadkach, nie ma chyba uzasadnienia merytorycznego. Zmiana podmiotu udzielającego kredytu nie przyczynia się do powstania dodatkowych bodźców, a osłabia oddziaływanie banku.

Dotacje z budżetu na rzecz zjednoczenia mogą być dokonywane wtedy, gdy łączny wynik działalności zjednoczenia (saldo strat i zysków przedsiębiorstw i wyników działalności gospodarczej zjednoczenia) jest zgodny z planem. Dotacja może wystąpić również przy planowanym dodatnim wyniku działalności zjednoczenia, o ile osiągnięty zysk nie wystarcza na pokrycie potrzeb w zakresie funduszu rozwoju i funduszu zakładowego przedsiębiorstw oraz rezerwowego i inwestycyjnego funduszu zjednoczenia. Część zysku przejmowanego przez zjednoczenie od przedsiębiorstw stanowi istotne źródło tworzenia funduszu inwestycyjnego zjednoczenia h

Nie ulega zatem wątpliwości, że zysk przedsiębiorstw odgrywa poważną rolę w funkcjonowaniu zjednoczenia, bowiem jest on podstawą dla tworzenia szeregu funduszy. Proces tworzenia funduszy z zysku w zjednoczeniu przebiega równolegle z procesem pobierania wpłat z zysku na rzecz budżetu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>