Fundusz rezerwowy i jego wykorzystanie

Wreszcie na rzecz tego funduszu mogą być przejmowane przez zjednoczenie nadwyżki środków obrotowych przedsiębiorstw występujące na początku roku (jeśli powstały one w związku ze zmniejszeniem zadań produkcyjnych). W zjednoczeniach planowo deficytowych lub zjednoczeniach o niskim stopniu rentowności fundusz rezerwowy tworzy się lub uzupełnia w drodze dotacji z budżetu centralnego do wysokości określonej niezbędnymi potrzebami. Fundusz rezerwowy wykorzystywany jest na:

– 1) finansowanie tych potrzeb przedsiębiorstw, które wynikają ze zlecenia przez zjednoczenie dodatkowych zadań nie ujętych w planie

– 2) udzielanie przedsiębiorstwom pożyczek i dotacji na uzupełnienie funduszu rozwoju

– 3) udzielanie przedsiębiorstwom pożyczek i dotacji na zwiększenie ich funduszy inwestycyjno-remontowych {pod warunkiem przeznaczenia środków pochodzących z tych pożyczek lub dotacji na inwestycje i remonty zapobiegające awarii łub też mające na celu usunięcie skutków awarii)

– 4) udzielanie zabezpieczenia dla banku w związku z przyznanymi przedsiębiorstwom kredytami bankowymi

– 5) uzupełnianie funduszy przeznaczonych na własną działalność gospodarczą zjednoczeń

– 6) dokonywanie wpłat z zysku do budżetu lub udzielanie dotacji przedsiębiorstwom (w wypadku przejściowego niedoboru środków na te cele, występującego w zjednoczeniu)

– 7) tworzenie funduszów własnych w wyodrębnionych jednostkach powołanych do realizacji przedsięwzięć gospodarczych zjednoczenia

– 8) udzielanie dotacji lub pożyczek na sfinansowanie straty powstałej w związku z przekroczeniem straty planowanej lub pokryciem niedoboru środków obrotowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>