Funkcje zysku w przedsiębiorstwie wykonawstwa inwestycyjnego

W systemie rozrachunku gospodarczego istotne, a w wielu przedsiębiorstwach centralne miejsce zajmuje zysk przedsiębiorstwa, Wynika to z funkcji (zadań), które może pełnić zysk w gospodarce przedsiębiorstw:

– 1. Zysk jest najbardziej ogólnym i wszechstronnym wskaźnikiem charakteryzującym pracę przedsiębiorstwa w szczególności w wielkości zysku znajduje odbicie wzrost produkcji i obniżka kosztów własnych…

– 2. Zysk stanowi źródło finansowania rozszerzonej reprodukcji przedsiębiorstwa

– 3. Od wielkości zysku uzależniona jest wielkość dodatkowych korzyści materialnych załogi przedsiębiorstwa jako całości oraz kierownictwa przedsiębiorstwa, zysk stanowi więc przedmiot bodźców materialnego zainteresowania załogi i kierownictwa przedsiębiorstwa” 1.

Wymienione tu funkcje zysku w przedsiębiorstwie odnoszą się do całej masy przedsiębiorstw państwowych w naszej gospodarce. Stopień ich występowania jest jednak zróżnicowany w zależności od specyfiki branżowej. W przedsiębiorstwach budowlanych występują zwłaszcza trudności w uznaniu zysku za miernik odzwierciedlający faktyczne efekty ich działalności. Przyczyną tego są mniejsze niż np. w przemyśle możliwości technicznego jednolitego normowania produkcji, w związku z czym porównanie wyników i nakładów nie zawsze jest dostatecznie miarodajne dla oceny pracy przedsiębiorstwa. Dokonywanie oceny pracy poszczególnych przedsiębiorstw drogą porównań zysku jest nieprawidłowe z uwagi na niepowtarzalny często charakter robót, różnice w technicznym uzbrojeniu pracy, a także w warunkach naturalnych. Jednocześnie omawiana uprzednio możliwość wpływu przedsiębiorstwa na zmianę cen produkcji powoduje, że po-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>