Inne koszty materialne

Liczba syntetycznych kont kosztów rodzajowych (dziewięć) mogłaby być znacznie powiększona, nie ma bowiem odrębnych kont, które służyłyby do księgowania np. kosztów ener gii obcej (księgowanie Wn „Inne koszty materialne”), kosztów zużycia przedmiotów nietrwałych (księgowanie Wn „Ma- teriały-koszty”) itp. W układzie rodzajowym rezerwuje się jednak odrębne konta dla grup kosztów o największym udziale w strukturze kosztów przedsiębiorstwa, dążąc przy tym do rozgraniczenia kosztów materialnych i niematerialnych. Bardzo liczna grupa kosztów o niedużej przeciętnie wielkości jest zbierana na ostatnich dwóch kontach układu rodzajowego: „Inne koszty materialne” i „Koszty niematerialne”. Na koncie „Inne koszty materialne” księguje się:

– a) obce usługi materialne (jak np. koszty napraw narzędzi, opakowań i braków, koszty dokumentacji projektowo-techno- logicznej, koszty obróbki obcej, koszty energii obcej, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za składowanie, koszty prania odzieży),

– b) prowizje central zaopatrzenia i zbytu,

– c) koszty delegacji służbowych, przejazdów i przeniesień,

– d) inne.

– Na koncie „Koszty niematerialne” księguje się:

– a) usługi niematerialne (jak np. koszty tłumaczeń, koszty przepisywania na maszynie, koszty dozoru kotłów, koszty legalizacji wag, koszty ogłoszeń w prasie, radio, telewizji i kinie, koszty usług biur rozliczeń, koszty utrzymania czystości),

– b) czynsze, podatki, opłaty,

– c) wynagrodzenia nie objęte funduszem płac,

– d) narzuty na utrzymanie jednostek nadrzędnych i na niektóre fundusze specjalne,

– e) koszty informacji i reklamy,

– f) koszty finansowe,

– g) inne.

Księgowanie ponoszonych kosztów w układzie rodzajowym jest wyraźnie zarysowanym etapem prac związanych z ewidencją kosztów etap ten bywa określany w literaturze przedmiotu jako rejestracja kosztów. Następne etapy ewidencyjnego opracowania kosztów określa się jako rozliczanie kosztów. Przebieg rozliczania kosztów zarejestrowanych w zespole 4 ilustruje w uproszczeniu rysunek 72.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>