Kilka rodzajów kosztorysów robót

Porównania mogą być dokonywane w różnych przekrojach. Zależy to od celu badania oraz od przygotowania zawodowego i technicznego osób badających. Zależy to również od porównywalności danych, a zwłaszcza od porównywalności danych odzwierciedlających indywidualne warunki prowadzenia robót (por. punkty a i b) oraz danych, które są z konieczności przeciętnymi dla robót danego rodzaju (por. punkt d).

– 1 Niesłusznie zwane „analizą”, bowiem w badaniu tym przeważają elementy porównań nad elementami analizy. Rozróżnia się kilka rodzajów kosztorysów robót (por. np. Maio encyklopedia rachunkowości, Warszawa 1964). Przykłady:

– 1. Ilość robót w danym elemencie scalonym wynika: a) z dokumentacji źródłowej kosztów, b) z protokołu stanu robót. Mimo że w obu wypadkach uwzględniane są te same roboty, ilość ich nie zawsze jest zgodna,

– 2. Osiągniecie postępu robót w danym elemencie wymaga zachowania odpowiedniej proporcji między nakładem pracy a zużyciem materiałów, tymczasem zdarza się, że wykonanie robót obliczone według zleceń roboczych szklarzy lub parkie- ciarzy różni się od tego, które zostało obliczone według zużycia materiałów.

Metodologia kontroli kosztów robót, zagadnienie jej efektywności i organizacji są tematem zaledwie sygnalizowanym w literaturze przedmiotu. Tymczasem tendencje występujące we współczesnym budownictwie powodują potrzebę wzmocnienia systemu kontroli kosztów robót.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>