Koncentracja robót

Koncentracja robót ma kapitalne znaczenie dla ekonomiki budownictwa i budowy, jak również dla tempa realizacji robót. Potencjał produkcyjny po intensywnym wykorzystaniu go przy budowie jednego obiektu może być przenoszony szybko i w sposób zorganizowany na inne obiekty, gdzie znowu w sposób należycie skoncentrowany może być użyty do szybkiego wykonania następnego zadania.

Badanie nasilenia stopnia koncentracji w przedsiębiorstwie powinno prowadzić zwłaszcza do ustalenia wypadków niedostatecznej koncentracji. Można przy tym stosować następujące metody:

– 1) porównanie liczby jednocześnie wznoszonych obiektów z liczbą przewidzianą w programie produkcji,

– 2) zestawienie co pewien okres czasu (np. co kwartał) liczby obiektów wznoszonych w danym okresie i porównanie jej z liczbami dotyczącymi innych okresów

– 3) porównanie stanów robót w toku w ujęciu dynamicznym

– 4) ustalenie stanu rozproszenia prowadzonych budów

– 5) określenie wielkości prowadzonych budów i obiektów.

Duże rozproszenie budów i obiektów oddziałuje w sposób niepożądany na koncentrację sil i środków, jak również na konieczną koncentrację nadzoru i zarządzania wykonawstwem. Badanie stopnia koncentracji, a zwłaszcza stopnia rozrzutu, jest konieczne szczególnie w przedsiębiorstwach o dużym przestrzennym zakresie działania, co odnosi się głównie do przedsiębiorstw specjalistycznych. Im znaczniejszy stopień rozrzutu, tym sprawniejsza musi być organizacja.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>