Kosztorysowa wartość robót cz. II

W kosztorysowej wartości robót nie ma podatku obrotowego, bo sprzedaż robót nie jest obciążana tym podatkiem. W układzie kalkulacyjnym kosztorysu robót nie wykazuje się też pozycji zysku należnego wykonawcy robót. Przedsiębiorstwo budowlano-montażowe może jednak i powinno osiągać zysk na robotach WT zakresie każdej pozycji kosztorysu, zgodnie z niżej podanymi przykładami.

Przykład 1. Pozycja kosztorysu „Koszty ogólne” jest normatywnym, narzutem kosztów ogólnych, wspólnym dla wszystkich robót wykazanych w danym kosztorysie. Obowiązująca stopa procentowa normatywnego narzutu kosztów ogólnych oparta jest na przeciętnym krajowym poziomie kosztów ogólnych w danym rodzaju budownictwa. Stopa ta jest z konieczności oparta na danych zaczerpniętych z przeszłości. Ale powiększono tę stopę o niewielki procent zysku przyznanego wykonawcom robót. Zatem zysk, choć niewyodrębniany przy kosztorysowaniu robót, uwzględniony jest w normatywnym narzucie kosztów ogólnych. Realizacja tego zysku lub nawet powiększenie go przez odpowiednią obniżkę rzeczywistych kosztów ogólnych w stosunku do normatywnego narzutu kosztorysowego, zależy w znacznej mierze od wykonawcy. Obniżenie rzeczywistych kosztów ogólnych przypadających na dany zakres rzeczowy robót jest możliwe zwłaszcza w wypadku: pełnego wyzyskania zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa jako całości, korzystnego zlokalizowania robót (rozproszenie placów budów wywołuje relatywny wzrost kosztów ogólnych budowy, np. na skutek mniej efektywnego wykorzystania zaplecza robót), racjonalnego zorganizowania robót we wszystkich stadiach, przestrzegania poprawnej jakości robót w toku ich wykonywania itp.

Przykład 2. Realnym sposobem uzyskania obniżki kosztów rzeczywistych w stosunku do kwot kosztorysowych jest zmniejszenie zużycia materiałów, robocizny i pracy sprzętu w stosunku do norm kosztorysowych. Stopień napięcia obowiązujących norm pozwala wciąż jeszcze na osiąganie oszczędności (zwłaszcza w zakresie zużycia materiałów) bez uszczerbku nie tylko dla ilości, lecz także jakości robót. Pozycja kosztorysowa „Sprzęt” może być źródłem obniżki kosztów przede wszystkim w wypadku pełnego wykorzystania czasu pracy maszyn i mechanizmów budowlanych, a niekiedy także dzięki zastosowaniu sprzętu lub transportu tańszego od przyjętego w kosztorysowaniu robót.

Przykład 3. W szczególnych wypadkach przedsiębiorstwo budowlano-montażowe może osiągać dodatkowy prawidłowy zysk w następujących okolicznościach. Załóżmy, że do robót X można zastosować — zgodnie z warunkami technicznymi — materiały zastępcze ait a2, ag, a4 o cenach zbytu pi, P2, P3, Pi i cenach hurtowych pg, pg, P7, p§. Kosztorysowa wartość materiału a przewidzianego do robót X oparta jest zwykle na planowanej przeciętnej cenie p, co pozwala wykonawcy na osiągnięcie prawidłowego zysku na różnicach cen materiałów, bez obniżania jakości robót.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>