Kosztorysowa wartość robót

Wzrost zapotrzebowania na fundusze ze strony wykonawców jest jednak kompensowany spadkiem zapotrzebowania na fundusze ze strony inwestorów. W warunkach częściowej płatności za roboty inwestor musi bowiem odpowiednio wcześniej sfinansować odebrane części robót (rozpoczęte inwestycje i kapitalne remonty) i związać w ten sposób środki we własnych aktywach do czasu końcowego odbioru robót.

Rozszerzanie zakresu stosowania jednorazowej płatności za roboty połączone z uznaniem produkcji towarowej za jeden z mierników zadań produkcyjnych w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym ma na celu skłanianie tych przedsiębiorstw do koncentracji robót, skracania cykli produkcyjnych i uzyskiwania obniżki kosztów produkcji.

Kosztorysowa wartość robót, czyli ich wartość sprzedażna, ustalana w toku kosztorysowania, jest oparta na:

– a) kalkulacyjnym układzie elementów (por. s. 447)

– b) kosztach postulowanych, złożonych z elementów prostych (np. kosztu zużycia materiałów, robocizny, sprzętu) oraz złożonych, liczonych w formie narzutów (np. kosztów zakupu i magazynowania, kosztów ogólnych)

– c) założeniach dotyczących poziomu cen i norm zużycia środków produkcji, stawek płac, wydajności pracy, technologii produkcji itp.

– d) normach narzutów kosztów ogólnych oraz innych zasadach specjalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>