Niebilansowe konta syntetyczne

Koszty w układzie rodzajowym są księgowane w miarę powstawania w zespole 4 planu kont ’. Zespół ten obejmuje następujące niebilansowe konta syntetyczne:

– 1. Płace

– 2, Ubezpieczenia społeczne

– 1 Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego obowiązujący od 1.1.1960 r. (z późniejszymi zamianami).

– 3. Amortyzacja

– 4. Materiały — koszty

– 5. Usługi sprzętu

– 6. Usługi transportowe

– 7. Usługi remontowe

– 8. Inne koszty materialne

– 9. Koszty niematerialne

Prócz dziewięciu wyżej wyszczególnionych niebilansowych kont kosztów zespół 4 planu kont obejmuje dwa bilansowe konta syntetyczne: „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” i „Tymczasowe budynki i urządzenia”. Konta kosztów zespołu 4 są prowadzone według następujących zasad:

– 1. Służą do księgowania kosztów działalności operacyjnej. Nie księguje się zatem na nich kosztów działalności pozaope- racyjnej, kosztów inwestycji i kosztów remontów kapitalnych wykonywanych systemem zleceniowym, tj. przez obce jednostki gospodarcze. Natomiast księguje się na nich koszty inwestycji i remontów kapitalnych wykonywanych własnymi siłami przedsiębiorstwa, ponieważ są one wówczas objęte zakresem podstawowej lub pomocniczej działalności przedsiębiorstwa.

– 2. Służą do ujęcia kosztów występujących we wszystkich trzech fazach okrężnego ruchu środków, tj. w fazie zaopatrzenia, produkcji i zbytu. Jednakże zgodnie z zasadą wymieniona w poprzednim punkcie koszty fazy zaopatrzenia są ograniczone do zaopatrzenia materiałowego (por. rysunek 71).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>