Obliczenie okresowej stawki kosztów zużycia prowizorycznego zaplecza

Znaczna część zaplecza prowizorycznego musi być przygotowana przed rozpoczęciem właściwych robót budowlano-montażowych, bowiem jest podstawowym elementem w organizacji placu budowy i przygotowaniu warunków dla produkcji budowlanej.

Koszty robót w obiektach zaplecza prowizorycznego są traktowane na równi z kosztami robót w obiektach wykonywanych dla obcych zleceniodawców. Dla robót dotyczących zaplecza prowizorycznego budów tworzy się odrębne jednostki ewidencji kosztów zaplecze prowizoryczne budów jest fakturowane na podstawie protokołów odbioru robót i sprzedawane w trybie sprzedaży wewnętrznej po cenach kosztorysowych. Podobnie ujmuje się w księgowości rozbiórkę, czyli likwidację prowizorycznego zaplecza budowy. Zużycie prowizorycznego zaplecza robót może być rozliczane proporcjonalnie do:

– a) czasu trwania robót,

– b) postępu robót.

Obliczenie okresowej stawki kosztów zużycia prowizorycznego zaplecza jest w związku z tym oparte na wzorze: gdzie:

Z — wartość kosztorysowa obiektów prowizorycznych zaplecza, k — przewidywane koszty likwidacji (rozbiórki), d — przewidywane odzyski z rozbiórki (np. wartość materiałów nadających się do ponownego wykorzystania),

T — całkowity przewidywany czas trwania robót w miesiącach, s — miesięczna stawka kosztów. Można też stosować inny wzór:

(Z + k — d) p P ' gdzie: p — kosztorysowa wartość robót wykonanych na budowie w danym miesiącu, P — kosztorysowa wartość ogółu robót, dla których wykonano zaplecze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>