Ocena wykorzystania ruchu

Ocena wykorzystania czasu ruchu może być pozytywna, jeżeli w strukturze przeważa czas użyteczny, a inne kategorie czasu stanowią tylko margines raportowanego czasu pracy.

Specjalne znaczenie omawianej metody badań polega na tym, że jest ona skoncentrowana na sprawach związanych z organizacją i technologią produkcji oraz dyscypliną zatrudnienia. Pozwala ona na wykrycie uchybień w tych dziedzinach i jednocześnie na określenie poziomu kultury technicznej w przedsiębiorstwie.

– 6, Przeprowadzając analizę wykorzystania środków transportowych stosuje się szereg wskaźników, a m. in.:

– a) wskaźnik wykorzystania ładowności, tj. stosunek przewiezionej masy towarowej do masy, która mogłaby być przewieziona przy pełnym wykorzystaniu posiadanej ładowności

– b) wskaźnik wykorzystania przebiegów, tj. stosunek przebiegu samochodów z ładunkiem do przebiegu całkowitego

– c) wskaźnik wydajności, który może być obliczany jako wskaźnik wydajności pracy: 1) na jeden pojazd, 2) na jedną wozogodzinę, 3) na jedną tonę ładowności ewidencyjnej (co daje najpełniejszą ocenę)

– d) wskaźnik średniej odległości jednego przewozu i wskaźnik przeciętnej szybkości eksploatacyjnej taboru (w tę szybkość wlicza się nie tylko czas samego przebiegu, ale również inne kategorie czasu, jak postoje przy robotach ładunkowych, postoje awaryjne itp.).

Bieżące procesy produkcyjne powodują stopniowe zużywanie się środków trwałych, w związku z czym powstaje konieczność odtwarzania środków całkowicie zużytych. Ponadto odbywający się wzrost produkcji wymaga zwiększania potencjału przedsiębiorstwa, a co za tym idzie — wyposażenia przedsiębiorstwa w nowe środki trwałe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>