Ogólna analiza efektywności organizacji

W ujęciu ogólnym problem efektywności organizacji należy rozpatrywać z punktu widzenia:

– 1) sprawności i efektywności zarządzania,

– 2) efektywności produkcji,

– 3) efektywności ekonomicznej.

Sprawność i efektywność zarządzania

W związku z prowadzeniem przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej aparat kierowniczy przedsiębiorstwa musi spełniać funkcje polegające na:

— organizowaniu produkcji i prowadzeniu bezpośredniego nadzoru nad nią oraz kierowaniu procesami produkcyjnymi w miejscach, gdzie procesy te są realizowane.

Ten podział funkcji zarządzania pokrywa się z podstawowym podziałem strukturalnym organizacji wewnętrznej przedsiębiorstwa. Pierwsza grupa funkcji objęta jest sferą zarządu przedsiębiorstwa, a druga — sferą tzw. „ruchu”.

Zarządzanie można uznać za sprawne wówczas, gdy w cyklu każdego działania wykonywane są w sposób prawidłowy i we właściwym czasie następujące funkcje:

— ustalenie na tej podstawie odpowiednich programów działania,

— przygotowanie w porę potencjału produkcyjnego i innych środków pozwalających na wykonanie zadań,

— skoordynowanie całokształtu czynności w toku realizacji zadania i dopilnowanie tego, ażeby wszystko odbywało się zgodnie z założonym programem i wydanymi poleceniami.

Wobec tego podstawową miarą sprawności zarządzania jest pomyślne wykonanie głównych zadań, a zatem w przedsiębiorstwie budowlanym — pełne, terminowe i należyte pod względem jakości wykonanie zadań produkcyjnych w zakresie robót budowlano-montażowych.

Funkcje związane z kierowaniem i zarządzaniem można określić jako funkcje administracji. Wykonywanie tych funkcji powoduje powstawanie określonych kosztów, zwanych kosztami ogólnymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>