Organizacja gospodarki materiałowej

— organizacja transportu i gospodarki sprzętem,

— organizacja działalności finansowej,

— organizacja nadzoru i kontroli.

– W analizie organizacji gospodarki materiałowej należy zwrócić uwagę na:

– 1. Prawidłowość norm zużycia materiałów i norm zapasów.

– 2. Przestrzeganie tych norm w praktyce (ze szczególnym uwzględnieniem stosowania norm odnoszących się do materiałów zużywanych masowo i o dużej wartości). Dokładnego zbadania wymagają przy tym takie zagadnienia, jak stosowanie norm technicznych w rozliczeniach zużycia materiałów pobranych do produkcji, kształtowanie się wyników tych rozliczeń oraz sposób postępowania z ujawnionymi niedoborami lub nadwyżkami.

– 3. Sposób dokonywania odbiorów dostaw materiałowych oraz sposób przechowywania i wydawania materiałów do produkcji.

– 4. Zapasy niechodliwe (w tym zwłaszcza zapasy zbędne). Specjalnej uwagi i badań wymagają te poczynania przedsiębiorstwa, które doprowadzają do powstania nadmiernych zapasów, W wypadku istnienia zbędnych materiałów analiza powinna pozwolić na ustalenie asortymentu oraz przyczyn powstawania martwych zapasów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>