Organizacja produkcji

Ten zespół zagadnień należy rozpatrywać uwzględniając zarówno problematykę organizacji produkcji na placach budowy, jak też kwestie związane z organizacją technicznej obsługi produkcji. W ramach analizy organizacji produkcji na placach budowy rozpatruje się przede wszystkim:

– 1) zagadnienie dyscypliny technologicznej i problem stosowania norm technicznych

– 2) organizację komórek produkcyjnych na placu budowy

– 3) organizację placu budowy (przede wszystkim pod kątem zgodności z planem zagospodarowania i organizafiji budowy),

– 4) organizację robót (z uwzględnieniem takich problemów, jak: rytmiczność pracy, ciągłość produkcji i okres trwania cykli produkcyjnych)

– 5) zagadnienie współpracy komórek produkcyjnych przedsiębiorstwa (np. w przedsiębiorstwie wielobranżowym: brygad ogólnobudowlanych z brygadami instalacyjnymi i brygadami wykonującymi roboty wykończeniowe) oraz współpracy przedsiębiorstwa z jednostkami zewnętrznymi (generalny wykonawca, podwykonawcy).

Przy badaniu organizacji obsługi technicznej produkcji rozpatrywane są następujące problemy: technologia i organizacja produkcji pomocniczej (z punktu widzenia, który przedstawiliśmy mówiąc o produkcji budowlanej, a także z punktu widzenia zharmonizowania produkcji pomocniczej z potrzebami produkcji budowlanej), organizacja konserwacji i napraw maszyn, sprzętu i środków transportowych oraz stan gotowości technicznej.

– W tym zakresie rozpatrzenia wymagają następujące główne problemy:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>