Korzyści płynące z systemu jednorazowego rozliczenia obiektu

Nadto wymienia się dodatkowe korzyści płynące z systemu jednorazowego rozliczenia obiektu: 1) zniesienie zainteresowania wykonawcy w podziale robót na te, które opłaca się wykonywać szybciej i pozostałe „mniej wygodne” 2) skłonienie przedsiębiorstw budowlano-montażowych do koncentracji środków obrotowych na podstawowych obiektach 3) większe usamodzielnienie przedsiębiorstwa wykonawstwa inwestycyjnego w związku z likwidacją kontroli mającej miejsce przy odbiorze poszczególnych elementów budowy, 4) przyspieszenie wykonywania robót poprawkowych itp.

więcej

Koncentracja robót

Koncentracja robót ma kapitalne znaczenie dla ekonomiki budownictwa i budowy, jak również dla tempa realizacji robót. Potencjał produkcyjny po intensywnym wykorzystaniu go przy budowie jednego obiektu może być przenoszony szybko i w sposób zorganizowany na inne obiekty, gdzie znowu w sposób należycie skoncentrowany może być użyty do szybkiego wykonania następnego zadania.

więcej

Jednorazowa sprzedaż odebranych obiektów

Wnioski te trzeba jednak uzupełnić stwierdzeniem, że rzeczywista rentowność robót objętych sprzedażą częściową jest praktycznie niepoznawalna w normalnych warunkach istniejących obecnie w przedsiębiorstwie. Pozostanie ona niepoznawalna do czasu zmniejszenia rzeczowego zakresu jednostek ewidencji kosztów, co może nastąpić dopiero w warunkach pełnego uprzemysłowienia procesów budownictwa i przy pełnej koncentracji robót.

więcej

Gospodarka zapasami materiałów

Przedsiębiorstwo powinno gromadzić w swych magazynach zapasy materiałów uzasadnione gospodarczo pod względem asortymentu i ilości. Sprawa jest ważna przede wszystkim dlatego, że nadmierne zapasy pociągają za sobą zazwyczaj wzrost kosztów finanso- wania i magazynowania oraz powodują zniszczenia i marnotrawstwo, a niekiedy także przyczyniają się do występowania zjawiska „ekonomicznego zużycia materiałów”. Natomiast zbyt małe zapasy mogą się przyczyniać do powstawania przestojów’ w produkcji. Sprawę tę można rozpatrywać również z ogólnogospodarczego punktu widzenia, przy czym w tym aspekcie należy zwrócić uwagę na okoliczność, że skoro istnieje bilansowanie wielkości produkcji materiałów budowlanych z zapotrzebowaniem materiałowym ze strony budownictwa, to nadmierny zapas podważa równowagę tego bilansu, powodując w jakimś innym przedsiębiorstwie niedobory materiałowe.

więcej

Fundusz rozwoju – rozwinięcie

Bodźcowe znaczenie funduszu rozwoju jest jednak osłabione, bowiem odpisy na ten cel są niewielkie. Wynika to — poza podniesionymi uprzednio momentami — z przeniesienia ciężaru samofinansowania ze szczebla przedsiębiorstwa na szczebel większej jednostki, jaką jest zjednoczenie, przy równoczesnym zwiększeniu uprawnień i środków pieniężnych zjednoczenia- kosztem szczebla centralnego.

więcej

Mieszkania na sprzedaż w Poznaniu

Mieszkania na sprzedaż w Poznaniu są eleganckie oraz wysokiej klasy. To na pewno lokale godne zakupu, dobrze urządzone, wytworne. Niejedna osoba zabiega o posiadanie takiego mieszkania, bo w nim może ulokować kogoś tak, aby odczuwał zadowolenie z efektownego miejsca do życia. Dzisiaj wspaniale się mieszka w małych lub dużych mieszkaniach. To ważne miejsce dla niejednej osoby, która jest całkiem dobrej klasy. Dzisiaj Poznań jest miastem wysokiej klasy, nowoczesnym, dobrze rozwiniętym. Niejedna osoba pragnie mieszkać w takim miejscu, bo to dla niej najlepsze rozwiązanie. Poznań jest dużym miastem, w którym mieszka się wygodnie. Warto mieć ciekawe lokum – ono jest miejscem idealnym, wspaniałym i pełnym dobrej energii...

więcej

Projekty domów jednorodzinnych

Projekty domów jednorodzinnych tworzą profesjonaliści. Ich działania są cenne, a domy mają wyjątkową jakość. Można w nich zaprojektować kilka pomieszczeń mieszkalnych, czyli pokoje, łazienkę, a najlepiej dwie łazienki, a do tego wspaniałej klasy kuchnię. Dom jednorodzinny jest stawiany raz w życiu, dlatego sensowne jego zaprojektowanie ma sens i cel. Dzisiaj klienci chcą takie domy stawiać, dbając o wysoką jakość takich budynków. Projektów domów może być bardzo wiele, ale to zawsze klient ma ostateczny wpływ na kształt takiego budynku. Jest to całkiem dobra sprawa, a klienci chcą się nią cieszyć w wielu przypadkach. Na pewno dobre projekty są cenne i można je realizować w codziennym życiu. Piękne domy to na pewno podstawa...

więcej

Finansowy wynik sprzedaży usług transportowych

Koszty eksploatacji transportu, usystematyzowane w układzie analitycznym podanym na s. 468, można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej z nich zalicza się: a) koszty materiałów pędnych i olejów, b) koszty ogumienia, c) koszty amortyzacji taboru, d) koszty remontów eksploatacyjnych taboru. Grupa ta obejmuje koszty kształtujące się głównie w zależności od przebiegu wozów. Do drugiej grupy zalicza się natomiast: a) płace i ubezpieczenia społeczne kierowców i pomocników kierowców, b) delegacje kierowców i pomocników kierowców, c) koszty ogólne bazy transportu. Koszty te zależą w głównej mierze od czasu pracy transportu.

więcej