Podział na okręgi budowlane

Zdolność produkcyjna przedsiębiorstw budowlano-montażowych planowana jest w układzie wojewódzkim. Ma to tylko częściowe uzasadnienie, ponieważ granice rejonów, w których budownictwo rozwija się szczególnie intensywnie, nie pokrywają się z granicami województw. W szeregu wypadków obserwujemy również rozmaity stopień nasilenia działalności inwestycyjnej i budowlanej w poszczególnych regionach i województwach.

Metody budownictwa odgrywają tutaj także istotną rolę, bowiem w wypadku stosowania budownictwa uprzemysłowionego z wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych podział kraju na okręgi budowlane pokrywające się z granicami województw nie jest słuszny.

Terenowe władze gospodarcze dążą do osiągnięcia lokalnej równowagi pomiędzy zadaniami budownictwa a zdolnością produkcyjną przedsiębiorstw budowlanych. Zgodnie z takim stanowiskiem, województwa będące eksporterami budowlanej mocy przerobowej zaczynają stosować środki administracyjne dla powstrzymania tego eksportu, podczas gdy województwa deficytowe pod tym względem dążą do zwiększenia mocy przerobowej swoich przedsiębiorstw. Z punktu widzenia interesów poszczególnych województw tendencje te można w pewnym stopniu uważać za zrozumiałe, niemniej w niektórych wypadkach wymagają one korekty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>