Postęp techniczny i organizacyjny wdrażany w budownictwie

Postęp techniczny i organizacyjny wdrażany w budownictwie łagodzi niektóre utrudnienia występujące w gospodarce materiałowej. W tej dziedzinie można wymienić przede wszystkim:

– 1) stosowanie uprzemysłowionych metod wykonawstwa, a co za tym idzie — pewne zmniejszenie bardzo szerokiego dotychczas asortymentu materiałów zużywanych w produkcji budowlanej

– 2) dążenie do zmniejszenia ciężaru wznoszonych obiektów i ograniczanie zużycia materiałów przypadających na jednostkę techniczną produkcji

– 3) wprowadzanie typizacji i unifikacji elementów budowlanych, co wpływa dodatnio na gospodarkę materiałową, ponieważ pozwala na ograniczenie asortymentu i wielkości zapasów i wyeliminowanie przerzutów materiałów między budowami

– 4) rozbudowywanie sieci składów przyfabrycznych i hurtowni w aparacie handlowym, co zapewnia przedsiębiorstwom możliwość łatwiejszego zaopatrzenia się w materiały i w rezultacie zmniejszenia zasobów materiałów lub skrócenia cykli ich utrzymywania w przedsiębiorstwach.

Przy prowadzeniu i analizowaniu gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie trzeba wyodrębnić w ramach tej gospodarki trzy oddzielne fazy, a mianowicie:

– 1) zaopatrzenie przedsiębiorstwa w materiały budowlane i różne narzędzia pracy

– 2) gospodarkę zapasami materiałów' (magazynowanie materiałów i rozprowadzanie ich wewnątrz przedsiębiorstwa),

– 3) gospodarkę materiałami w toku procesów produkcyjnych (zużycie materiałów).

Funkcje wrykonywane w tych fazach wymagają wzajemnego zharmonizowania, a całość gospodarki musi być podporządkowana potrzebom produkcji. Postępowanie w każdej z tych faz powinno być podporządkowane wymogom ekonomicznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>