Prawa wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo

Por, T, Kierczyński, U. Wojciechowska — Finanse przedsiębiorstw socjalistycznych, Warszawa 1965, s. 108. prawa wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo zależy nie tylko od zwiększenia produkcji i obniżki kosztów, ale także od możliwości podnoszenia ceny sprzedażnej. Określenie stopnia wpływu poszczególnych czynników przy jednoczesnym ich występowaniu jest poważnie utrudnione, a czasami nawet wykluczone. Przy stosowaniu systemu rozliczeń częściowych, zwłaszcza comiesięcznych, trudności te pogłębiają się jeszcze przez istnienie możliwości przefakturowania lub nadmiernego rozdrobnienia robót, co przesądza o malej przydatności zysku jako miernika oceny efektywności pracy przedsiębiorstwa w danym okresie. Mimo to zysk może być miernikiem jednostkowym — to znaczy stosowanym w odniesieniu do jednego przedsiębiorstwa — przy porównywaniu uzyskiwanego wyniku z planem lub okresem poprzednim. Jednak w budownictwie wykorzystywanie zysku jako miernika wymaga szczególnie precyzyjnych metod jego weryfikacji.

W zależności od stopnia prawidłowości korekty zysku może on być lepszym lub gorszym bodźcem materialnego zainteresowania dla kierownictwa przedsiębiorstwa i jego załogi. Bodźce oparte na zysku mogą w wielu wypadkach skłaniać do podejmowania zyskownej działalności. Jednak w praktyce możliwości zmiany planu w zakresie rodzajów obiektów są ograniczone przez reglamentację zamówień dokonywanych przez komisje rozdziału robót. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorstwa i zjednoczenia nie mają tu żadnego wpływu, bowiem przy prowadzeniu prac w szeregu obiektów jednocześnie istnieje możliwość preferowania jednych robót w stosunku do drugich. Sprzyjają temu szczególnie trzy systemy rozliczania robót: comiesięczny, za elementy i za etapy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>