Problem mierników

— problem doboru właściwej bazy porównawczej (płaszczyzny odniesienia) dla oceny i wnioskowania.

Wpływ organizacji na wyniki działalności gospodarczej nie ma charakteru bezpośredniego, lecz pośredni, W takiej sytuacji, posługując się najdoskonalszymi nawet miernikami, dającymi wymierną ocenę, nie można zazwyczaj wyodrębnić efektów wynikających z istnienia określonej organizacji. Mierniki używane w analizie efektywności organizacji będą się pokrywały z miernikami analizy działalności gospodarczej. W wypadku korzystnego kształtowania się wyników pracy przedsiębiorstwa można jedynie domniemywać, że uzyskano je także dzięki dobrej organizacji.

Poza tym warto zauważyć, że takie elementy organizacji, jak sprawność kierownictwa, klimat i jakość współpracy między komórkami organizacyjnymi lub pracownikami, prawidłowość informacji itp., nie dadzą się w ogóle wyrazić za pomocą mierników zapewniających uzyskanie konkretnej i wymiernej oceny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>