Prowadzenie kontroli kosztów robót

W praktyce częściowe rozwiązanie trudności organizacyjnych wynikających ze zwiększonej pracochłonności inwentaryzacji przynosi mechanizacja czynności spisowych.

Księgowania na koncie „Sprzedaż robót własnych” zależą w pewnym stopniu od zadań, które ma ono spełniać w rachunkowości. Istnieje możliwość przystosowania tego konta do rejestracji towarowej produkcji budowlano-montażowej obliczonej według kosztów rzeczywistych (Wn) i według wartości kosztorysowej (Ma). Rozwiązanie takie wymagałoby umownego określenia elementów korygujących uTartość produkcji towarowej. W procesach wykonawstwa znane są bo- wiem np.: a) roboty wykonane niezgodnie z normami technicznymi, b) roboty wykonane niezgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, c) roszczenia zleceniodawców (także roszczenia sporne) z tytułu niedotrzymania warunków umowy 1 przez wykonawcę (lub odwrotnie), d) rozbieżności dotyczące zastosowanych cen i dodatków do ceny wykonanych robót itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>