Przedmiot gospodarki finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych cz. II

Mówiąc o gospodarce finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych mamy na myśli funkcjonowanie finansów w warunkach istnienia określonej polityki finansowej wobec tych przedsiębiorstw. Przedmiotem nauki o finansowaniu budownictwa są zatem zasady polityki finansowej wobec przedsiębiorstw budowlanych oraz funkcjonowanie i ocena gospodarki finansowej tych przedsiębiorstw. Ponieważ gromadzenie i podział zasobów pieniężnych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych dokonuje się w formie szeregu różnorodnych rozliczeń z poszczególnymi podmiotami, można twierdzić, że przedmiotem tej dziedziny. nauki jest również problematyka techniczno-rozliczeniowa.

Część podręcznika dotycząca finansowania budownictwa stanowi zgodnie z założeniem wybór najistotniejszych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych i — w pewnej mierze — ich zjednoczeń. Autor starał się przedstawić tę problematykę tak z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na aktualny system finansowy przedsiębiorstw budowlanych. Szczupłość miejsca nie pozwoliła jednak na pokazanie całokształtu problematyki w zakresie rozwiązań systemowych. Dlatego podane tu informacje dotyczące aktualnych zasad gospodarki finansowej odnoszą się głównie do państwowych przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym. Taki wybór podyktowany był zarówno wagą tych ostatnich w wykonawstwie inwestycyjnym, jak też wyraźnym dostosowaniem systemu finansowego tych przedsiębiorstw do specyfiki produkcji budowlano-montażowej. Świadczyć o tym może odrębność rozwiązań systemu finansowego przedsiębiorstw budowlanych planu centralnego np. w stosunku do rozwiązań zastosowanych w przedsiębiorstwach przemysłowych, podczas gdy w rozwiązaniach gospodarki finansowej przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego i przemysłowych objętych planowaniem terenowym istnieje na tle aktualnych przepisów pełna jednolitość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>