Przedsiębiorstwo jak żywy organizm

Przedsiębiorstwo powinno stanowić jednak zwarty organizm. W związku z tym w systemie płac muszą być zawarte elementy wiążące wynagrodzenie załogi z ogólną sytuacją w przedsiębiorstwie. Do roli tej najlepiej nadaje się zysk, W praktyce polskiej ukształtowały się dwie formy powiązania wynagrodzenia z zyskiem. Jedna z nich to fudusz zakładowy, a druga — fundusz premiowy pracowników umysłowych. O ile fundusz zakładowy stanowi nieznaczny bodziec, z uwagi na swą wielkość J, o tyle fundusz premiowy jest pozycją odgrywającą istotną rolę w uposażeniach pracowników umysłowych. Jest to uzasadnione tym, że grupa tych pracowników — a zwłaszcza szeroko pojęty zarząd przedsiębiorstwa — wywiera najistotniejszy wpływ na kształtowanie zysku. Jednak ograniczanie premiowania grupy pracowników umysłowych mogłoby doprowadzić do powstania szkodliwej

W praktyce wypłaty z tego funduszu noszą nazwę 13 pensji, przy czym są zazwyczaj znacznie mniejsze od płacy uzyskiwanej miesięcznie. antynomii między pracownikami umysłowymi a fizycznymi. Pracownicy umysłowi mogliby być wówczas zainteresowani maksymalizacją zysku, nawet kosztem obniżenia niektórych elementów funduszu płac, co byłoby nie do przyjęcia z punktu widzenia tych pracowników, którzy nie mieliby udziału w zysku. Na tym tle jedynie logiczne jest rozciągnięcie zachęt materialnych płynących z zysku na całą załogę (przy jednoczesnym zróżnicowaniu ich w zależności od wpływu poszczególnych grup pracowniczych na kształtowanie wyniku finansowego).

Z punktif widzenia siły działania bodźców materialnego zainteresowania na załogę obojętna jest wielkość zysku. Źródłem wynagrodzeń związanych z zyskiem mogą być wypłaty obciążające koszty, a nie stanowiące udziału w zysku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>