Przydatne uzyski materiałów są księgowane w następujący sposób:

– Wn „Materiały” {lub inne konto zapasu materiałów)

– Ma „Rozliczenie zakupu” (podstawa: dowód Pz wystawiony na podstawie protokołu uzysku).

– Wn „Rozliczenie zakupu”

– Ma „Zobowiązania inkasowe” (faktura inkasowa wystawiona przez zleceniodawcę),

W wypadku uchybienia zasadzie protokołowania uzysków przedsiębiorstwo budowlano-montażowe stosuje następujący sposób księgowania równowartości zużytych materiałów z uzysku:

– Wn „Materiały-zużycie” (zespół 4)

Ma „Rozliczenie zakupu” (polecenie księgowania wystawione na podstawie kontroli zużycia materiałowego), a następnie za otrzymaną fakturę zleceniodawcy obciąża konto „Rozliczenie zakupu” oraz przenosi równowartość zużytych materiałów z konta „Materiały-zużycie” w ciężar kont kosztów robót.

Odzysk materiałów jest to przychód takich materiałów, które nie zostają zużyte całkowicie w procesach produkcji budowlano-montażowej. Podstawowa część odzysków materiałowych pochodzi z tzw. materiałów wielokrotnego użytkowania. Zalicza się do nich przede wszystkim drewno do oszalowania wykopów i do robót betoniarskich, materiały drewniane na rusztowania 1 itp. Uczestniczą one w szeregu cykli produkcyjnych. Mają zatem podobny charakter jak środki pracy. Materiały wielokrotnego użytkowania posiadają jednak cechy różniące je od środków pracy, a mianowicie:

– a) materiał wydany do użytkowania jest zwracany do magazynu często w innej postaci aniżeli go wydano (np. deski wydane do robót szalunkowych ulegają pocięciu na kawałki o odpowiedniej długości)

– b) ilość zwróconych materiałów wielokrotnego użytkowania jest zazwyczaj niższa od ilości wydanej, gdyż część materiałów ulega całkowitemu zużyciu lub stanowi odpadki (np. część drewna przy rozbiórce rusztowań zostaje zniszczona lub przekwalifikowana na drewno opałowe)

– c) taki sam materiał może być wydany do wielokrotnego użytkowania lub do jednorazowego zużycia (np. rury do prowizorycznej instalacji wodociągowej mogą być używane również do budowy stałej sieci we wznoszonym budynku).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>