Rachunek ekonomiczny

Rachunek ekonomiczny jest to zespół czynności obliczeniowych i analitycznych, zmierzających do określenia celowości gospodarczej i opłacalności zamierzonego przedsięwzięcia.

Rachunek ekonomiczny stosowany w przedsiębiorstwie może mieć charakter kompleksowy lub uproszczony.

Kompleksowy rachunek ekonomiczny, opierający się na analizie istniejącej sytuacji i zaproponowanych wariantach rozwiązań, powinien dla każdego rozwiązania umożliwiać ocenę:

– 1) celowości danego przedsięwzięcia z punktu widzenia skutków ekonomicznych tak dla przedsiębiorstwa, jak i w skali ogólnej (np. celowości budowy własnej wytwórni prefabrykatów betonowych czy ewentualnie korzystania z dostaw prefabrykatów z przemysłowego zakładu wytwórczego)

– 2) możliwości realizacji danego przedsięwzięcia w istniejących warunkach i przewidywanych terminach (np. możliwości uzyskania dogodnej lokalizacji, opracowania projektu inwestycyjnego, znalezienia wykonawcy robót, pozyskania wykwalifikowanych kadr robotników i pracowników inżynieryjno-technicznych)

– 3) wysokości potrzebnych nakładów oraz źródeł i możliwości pozyskania środków na pokrycie tych nakładów

– 4) przewidywanego efektu gospodarczego (np. przyrostu produkcji, wzrostu wydajności pracy, obniżenia kosztów własnych)

– 5) okresu potrzebnego na amortyzację poniesionego nakładu, a więc przewidywanego czasu, w ciągu którego będzie można uzyskać dodatkowy zysk lub zmniejszenie kosztów własnych i tym samym zrekompensować poniesiony nakład.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>