Rodzaj jednostki kalkulacyjnej Zastosowania

– 1 maszynogodzina pracy Obiekty sprzętu ciężkiego z obsługą

– 1 maszyno zmiana (8-godzinny dzień pracy) Obiekty sprzętu ciężkiego, średniego i drobnego

Fizyczne jednostki miary pracy sprzętu 1 ma betonu np, betoniarki 1 ma nawierzchni np. walce drogowe 1 km toru kolejowego lub tramwajowego {np. w wypadku dźwigów specjalnych) Występuje w praktyce bardzo rzadko na skutek trudności mierzenia pracy sprzętu w fizycznych jednostkach robót

– 1 zł wartości sprzedażnej wykonanych usług Obiekty sprzętu średniego, a zwłaszcza drobnego

Przy wyborze jednostki kalkulacyjnej kosztów eksploatacji sprzętu trzeba wziąć pod uwagę następujące zastrzeżenia.

– 1. Zastosowanie jednostek kalkulacyjnych odpowiadających rezultatom pracy sprzętu jest nie zawsze możliwe, a przeważnie nazbyt pracochłonne, aby nadawało się do przyjęcia w praktyce (np. trudno ująć ewidencyjnie rezultaty pracy dźwigów wszelkich typów, transporterów itp.).

– 2. Stosowanie czasu pracy liczonego w maszynozmianach jest praktycznie najdogodniejsze, ale osłabia kontrolę, którą należy prowadzić w celu zapewnienia należytego wykorzystania sprzętu (przestoje w ciągu dnia roboczego). W wypadku stosowania takiej samej maszyny na różnych budowach stosunek godzin przepracowanych do nominalnej liczby godzin jednej zmiany może być odmienny (np. betoniarka na budowie ma- łej i wielkiej). Ponadto na sześć maszynozmian przypada zawsze jedna krótsza o dwie godziny (w soboty).

– 3. Maszynogodzkia pracy sprzętu jest jednostką znacznie' dokładniejszą, ale wymaga zorganizowania ewidencji i kontroli czasu przepracowanego, ustalenia norm czasu przygotowawczego i zakończeniowego, określenia przerw wynikających z lokalnych warunków eksploatacji i rodzaju robót itp. Zastosowanie tej jednostki jest więc celowe tylko dla sprzętu o wysokich kosztach eksploatacji.

– 4. Przyjęcie wartości sprzedażnej usług sprzętu oznacza właściwie rezygnację z kalkulacji kosztów. Koszty eksploatacji grupy sprzętu budowlanego utworzonej umownie w danej bazie sprzętu nie zależą bowiem od cen sprzedaży usług tego sprzętu. Jednak sposób ten okazuje się często najłatwiejszy do zastosowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>