Ruch okrężny środków w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego

Podstawą wszelkich zjawisk finansowych występujących w przedsiębiorstwie jest ruch okrężny środków. Jak wiadomo, w gospodarce towarowej proces produkcji polega na tworzeniu wartości użytkowych oraz pomnażaniu wartości. Z punktu widzenia wytwarzania i sprzedaży wartości użytkowych „ruch” produktu ma charakter liniowy, bowiem zmierza od producenta do użytkownika poprzez poszczególne stadia zaawansowania produkcji budowlanej, przy czym ostatnim z tych stadiów jest ukończenie obiektu i przekazanie go inwestorowi. Innymi słowy, przedmioty (surowcowe, materiały itd.), z których ma być zbudowany obiekt, są początkowo gromadzone w postaci zapasów, następnie sukcesywnie angażowane w produkcji budowlanej, by w momencie ukończenia budowy przejść w postaci gotowego obiektu w posiadanie inwestora. W gospodarce towarowej produkcja stanowi także proces tworzenia i ruchu wartości zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w całej gospodarce narodowej. Z tego tylko punktu widzenia można mówić o ruchu okrężnym środków, rozumiejąc, że „środki” to określona kategoria wartościowa.

Ruch okrężny środków w produkcyjnych przedsiębiorstwach socjalistycznych polega na kolejnej przemianie form wartości: z pieniężnej w towarową, z towarowej w produkcyjną, z produkcyjnej w towarową i z towarowej w pieniężną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>