Służba rachunkowości w przedsiębiorstwie

Rozliczenie zużycia materiałów jest przeprowadzane przez specjalną komisję. Celem działalności tej komisji jest opracowanie starannie zweryfikowanych wniosków w sprawie potraktowania przekroczeń zużycia. Wnioski takie powinny być poparte właściwymi dowodami i zatwierdzone przez dyrektora przedsiębiorstwa w trybie obowiązującym przy rozliczaniu niedoborów materiałów. Księgowania z tym związane zależą od charakteru wniosków.

Dane księgowości materiałowej mogą być wykorzystywane również do limitowania zużycia materiałów. Limitowanie zużycia materiałów jest oparte na podobnych zasadach jak w przemyśle (karty limitowe), ale napotyka większe trudności, zwłaszcza przy zmiennym zakresie robót i przeszkodach ze strony zaopatrzenia materiałowego. Niemniej limitowanie zużycia zawiera pewne elementy kontroli bieżącej.

Kontrola kosztów robót jest jednym z doniosłych zadań służby rachunkowości w przedsiębiorstwie. Główną metodą tej kontroli są różnokierunkowe porównania 1 elementarnych składników rzeczywistych kosztów robót. Formalną podstawą wspomnianych porównań są:

– a) źródłowa, wtórna i analityczna ewidencja kosztów robót (dowody Rw, zlecenia robocze akordowe i dniówkowe, faktury obce i wewnętrzne, rozdzielniki kosztów, karty analityczne kosztów robót i wiele innych)

– b) protokoły stanu i protokoły odbioru robót

– c) kosztorysy robót2 i umowy zawarte ze zleceniodawcami

– d) sżczegółowe źródła normatywne, a zwłaszcza: scalone katologi norm kosztorysowych (tzw. KSNK) wraz z odpowiadającymi im zestawieniami cen jednostkowych (tzw. ZCJ), cenniki materiałów budowlanych opracowane do celów kosztorysowania robót (tzw. CMB), cenniki pracy sprzętu (tzw. CPS) i wiele innych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>