Sprawność i efektywność zarządzania cz. II

Zarządzanie można zatem uznać za efektywne wtedy, gdy zapewnione zostaje sprawne funkcjonowanie administracji przy niskich kosztach ogólnych. Miernikiem efektywności zarządzania jest kwota kosztów ogólnych przypadająca na jednostkę wykonanej produkcji, a jeśli nie można ustalić takiej jednostki dla scharakteryzowania całości produkcji — udział kosztów ogólnych w wartości produkcji.

W razie potrzeby dokonania bardziej szczegółowych badań można określić efektywność zarządzania na szczeblu zarządu przedsiębiorstwa, jak też w komórkach tzw. ,,ruchu”. W pierwszym wypadku stosuje się wskaźnik udziału kosztów ogólnych zarządu w wartości produkcji (efektywność zarządu), a w drugim — zbliżony wskaźnik, charakteryzujący udział kosztów ogólnych budowy w wartości produkcji (efektywność nadzoru). znajamiania ich z nowymi rozwiązaniami technologicznymi wprowadzanymi w wyniku realizacji planu postępu technicznego

– 3) norm pracy, a w szczególności praktycznego ich zastosowania oraz ustawienia z punktu widzenia konkretnych metod wykonawstwa i organizacji pracy

– 4) dyscypliny pracy (i to zarówno dyscypliny formalnej, jak też dyscypliny polegającej na odpowiednim wykorzystaniu czasu pracy)

– 5) stosowania urządzeń ułatwiających pracę i podnoszących jej wydajność

– 6) organizacji kontroli zatrudnienia i procesów pracy

– 7) warunków pracy z punktu widzenia jej bezpieczeństwa oraz czynników wpływających na klimat pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>