Środki trwale mają określoną moc produkcyjną

Informacje o przerzutach środków trwałych między placami budowy można ponadto uzyskać przez badanie kosztów jednorazowych, stanowiących jeden ze składowych elementów kosztów eksploatacji sprzętu.

W ramach analizy środków trwałych, wykorzystanie czasu pracy powinno być skrupulatnie badane, ze względu na znaczny udział kosztów stałych w całkowitym koszcie eksploatacji tych środków.

Środki trwale mają określoną moc produkcyjną, tj, zdolność wyprodukowania maksymalnej ilości wyrobów na jednostkę czasu. Zdolność produkcyjną określają normy wydajności pracy. Badanie efektywności wykorzystania środków trwałych polega więc przede wszystkim na ustaleniu faktycznie osiągniętej wydajności pracy i porównaniu jej z normami wydajności.

Jeżeli zatem np. przedsiębiorstwo dysponowało pięciu koparkami o łącznej pojemności łyżek 2,5 m i wydobyło za ich pomocą 180 tys. m3 ziemi, to wykorzystało ono moc produkcyjną koparek w 84%, gdyż według norm — przy założeniu, że na 1 m3 pojemności łyżki przypada rocznie 85 tys. m — powinno było uzyskać 212,5 tys. m3 ziemi.

W wypadku niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnej (wydajności pracy) środków trwałych konieczne jest prowadzenie bardziej szczegółowych badań. Chodzi tu w szczególności o badanie rytmiczności pracy i wykorzystania czasu w ramach raportowanego czasu pracy. W związku z tym może wystąpić potrzeba dokonywania bezpośredniej obserwacji pracy maszyn w terenie.

Przy badaniu rytmiczności pracy należy uwzględnić: 1) możliwość wystąpienia wypadków niepełnego wykorzystania maszyn w pewnych okresach, co przyczynia się do powstania niekorzystnego układu kosztów, 2) możliwość wystąpienia wypadków przeciążenia maszyn dla odrobienia powstałych zaległości, co z kolei przyczynia się do nadmiernego zużycia tych maszyn i pogorszenia ich stanu technicznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>