Transport

Koszty transportu zorganizowanego w odrębnych bazach (wydziałach) przedsiębiorstwa budowlano-montażowego kontrolowane są ,na koncie syntetycznym „Transport” oraz w analityce prowadzonej do tego konta, a dochody — na koncie syntetycznym „Sprzedaż usług” i w analityce prowadzonej zwykle w formie rejestru sprzedaży usług.

Baza transportu prowadzi eksploatację specjalnych samochodów ciężarowych, a w określonych warunkach organizacyjnych — również samochodów osobowych. Ponadto prowadzi także eksploatację przyczep, ciągników, koni i wozów. Niekiedy transport może obejmować tabor kolejowy (szeroko- i wąskotorowy), obiekty pływające oraz środki liniowego przewozu powietrznego.

Koszty eksploatacji transportu mają — w zestawieniu z kosztami eksploatacji sprzętu następujące cechy szczególne:

– 1. Nie wyodrębnia się z nich kosztów jednorazowych, ponieważ koszty przemieszczania środków transportowych są nieznaczne i nie ma potrzeby osobnego ujmowania ich w księgowości, a zwłaszcza rozliczania w czasie również prowizoryczne zaplecze transportu jest na ogół niewielkie, ponieważ garażowanie samochodów odbywa się najczęściej na wolnym powietrzu.

– 2. Dzierżawa obcych środków transportowych jest transakcją nietypową i nie ma potrzeby wyodrębniania takiej pozycji w analityce kosztów transportu.

– 3. Charakterystyczną pozycją kosztów transportu jest ogumienie wozów pozycja ta ma wyraźnie zarysowane znaczenie ochrony mienia, a obejmuje również koszty naprawy ogumienia wozów.

– 4. Usługi transportowe mają bardziej jednolity charakter niż usługi sprzętu i w związku z tym wybór jednostek kalkulacyjnych dla usług transportowych jest mniej zróżnicowany niż dla usług sprzętu. Jako jednostkę kalkulacyjną przyjmuje się w praktyce przeważnie 1 tonokilometr, tj. przewóz 1 t ładunku na odległość 1 km przez samochody ciężarowe dla pozostałego taboru stosuje się zwykle 1 wozodzień lub 1 wo- zogodzinę z odmianami zależnymi od rodzaju taboru.

– 5. Charakterystycznym dowodem księgowym w bazie transportu jest karta drogowa.

– 6. Zasadą grupowania kosztów eksploatacji samochodów ciężarowych są: zależność od przebiegu wozów, marka i nośność wozów i in.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>