Tworzenie i przeznaczanie funduszy inwestycyjnych zjednoczeń cz. II

Wielkość amortyzacji przejmowanej przez zjednoczenia wynika z pięcioletnich wskaźników podziału amortyzacji przedsiębiorstw. Na podstawie tych wskaźników określa się sumy przypadające na poszczególne lata. Wieloletni podział źródeł finansowania ma na celu stworzenie stabilnych warunków realizacji inwestycji zjednoczeń. Zasada wieloletniego planowania środków funduszu inwestycyjnego pozwala na podejmowanie perspektywicznych decyzji inwestycyjnych opartych na rachunku efektywności oraz na realizacji inwestycji rozwojowych w oparciu o kredyt bankowy.

W wypadku gdy na danym terenie mają być realizowane wspólne przedsięwzięcia służące wielu jednostkom (np. wspólne bazy transportu czy zaopatrzenia, magazyny, hotele robotnicze), fundusz inwestycyjny zjednoczenia może obejmować także środki inwestycyjne innych zjednoczeń i przedsiębiorstw własnych lub obcych.

Przeznaczeniem funduszu inwestycyjnego jest finansowanie inwestycji zjednoczeń. W budownictwie inwestycje te obejmują głównie: 1) nakłady polegające na zakupie całości ciężkiego sprzętu budowlanego i środków transportowych dla przedsiębiorstw objętych danym zjednoczeniem 2) nakłady na wykonanie robót inwestycyjnych wynikających ze wspólnych przedsięwzięć podległych przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw nie należących do danego zjednoczenia, lecz funkcjonujących na danym terenie (tzw. przedsięwzięcia gospodarcze branżowe i rejonowe) 3) inwestycje wynikające z bezpośrednich własnych potrzeb zjednoczenia.

Fundusz inwestycyjny jest bezpośrednim źródłem finansowania inwestycji lub też źródłem spłaty kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji zjednoczeń. Warunkiem finansowania inwestycji zjednoczenia z kredytu bankowego jest zapewnienie udziału środków z funduszu inwestycyjnego w finansowaniu inwestycji. Podjęcie kredytowania dopuszczalne jest dopiero po zapewnieniu tego udziału, który nie może stanowić mniej niż 30% planowanego kosztu określonej inwestycji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>