Tworzenie i przeznaczanie funduszy inwestycyjnych zjednoczeń

Jednym z istotnych zadań zjednoczeń jest prowadzenie wspólnej polityki inwestycyjnej w interesie przedsiębiorstw zgrupowanych w danym zjednoczeniu. W zakresie zjednoczeń budownictwa szczególna celowość wspólnej polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw wynika z pełnej możliwości korzystania ze znacznej części sprzętu będącego w dyspozycji zjednoczenia. Polityka inwestycyjna zdecentralizowana na szczeblu zjednoczeń wymaga zapewnienia funduszy, z których można byłoby realizować prostą i rozszerzoną reprodukcję części środków trwałych. Podstawowym funduszem przeznaczonym na finansowanie inwestycji realizowanych przez zjednoczenie budownictwa lub przez podległe mu przedsiębiorstwa (na polecenie zjednoczenia) jest fundusz inwestycyjny zjednoczenia. Obok niego źródłem finansowania może być także kredyt inwestycyjny.

Fundusz inwestycyjny zjednoczenia powstaje głównie z dwóch źródeł: 1) z części zysku przedsiębiorstw wpłacanej do zjednoczenia 2) z części amortyzacji podlegającej odprowadzeniu do zjednoczeń przez przedsiębiorstwa, a także z własnej amortyzacji zjednoczeń (po sfinansowaniu potrzeb wynikających z własnych remontów kapitalnych).

Suma zysku, będąca źródłem tworzenia funduszu inwestycyjnego, określona jest przez wieloletnie wskaźniki finansowe, ustalane co najmniej na dwa lata. Wskaźniki te planowane są w postaci udziału procentowego w łącznej sumie zysku zjednoczenia zmniejszonej o odpisy należne przedsiębiorstwom z tytułu funduszu zakładowego lub funduszu nagród za osiągnięcia ekonomiczne. Zasada wykorzystywania pewnej części zysku wygospodarowanego przez przedsiębiorstwa jako źródła finansowania inwestycji zjednoczeń wynika w budownictwie z dwóch przesłanek: 1) znacznego zakresu tych inwestycji, 2) chęci pewnego uzależnienia możliwości podejmowania decyzji inwestycyjnych i dokonywania inwestycji od wyników zrealizowanych przez przedsiębiorstwa nadzorowane przez zjednoczenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>