Ważne są również studia geologiczne, ponieważ prowadzą do:

– a) klasyfikacji podłoża pod względem wytrzymałości budowlanej,

– b) ustalenia terenów, na których znajdują się pokłady geologiczne materiałów wykorzystywanych do celów budowlanych.

Niedocenianie studiów geologicznych jest równoznaczne z nieekonomicznym ujmowaniem planowania przestrzennego. Podłoże, na którym zamierza się budować lub rozbudowywać miasto, musi być dokładnie zbadane. Trzeba zwłaszcza znać usytuowanie terenów urwiskowych i ześlizgowych, kurza wek wgłębnych oraz płynących podziemnych, a także skład chemiczny warstwie ziemi (ponieważ niektóre związki chemiczne mogą oddziaływać ujemnie na fundamenty).

Istnieje pilna potrzeba pogłębienia opracowań dokonywanych przy ustalaniu kierunkowego i perspektywicznego planu urbanizacji kraju. Chodzi przy tym zwłaszcza o określenie roli, funkcji i wielkości poszczególnych miast.

Z wyżej wymienionych ustaleń zawartych w planach miejscowych wynikają zadania dla budownictwa ogólnego i specjalistycznego. Zatem ustalenia te należy uwzględniać w planach rozwojowych dotyczących całego budownictwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>