WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU EWIDENCJI MATERIAŁÓW

Odrębność produkcji budowlano-montażowej wywiera znaczny wpływ na gospodarkę materiałową w budownictwie. Czynnikami kształtującymi tę specyfikę są:

— duże przeciętnie rodzajowe zróżnicowanie robót i związane z tym występowanie zróżnicowanego branżowego asortymentu materiałów

— rozproszenie terytorialne miejsc produkcji i związane z tym zakładanie wielu odrębnych magazynów w przedsiębiorstwie, a mianowicie magazynów centralnych, magazynów budów, magazynów specjalnych (np. paliw)

— wysoki udział materiałów tzw. zwałowych o dużej masie i objętości, przechowywanych w składach otwartych konieczność kierowania dostaw takich materiałów bezpośrednio do placów budów i związana z tym konieczność przybliżania źródeł ich dostawy lub miejsc pozyskiwania (nawet przez podejmowanie produkcji we własnym zakresie) do placów budów

— przeciętnie duże zróżnicowanie źródeł pochodzenia i sposobu wykorzystywania materiałów oraz związane z tym znaczne zróżnicowanie operacji obrotu materiałowego i powstawanie operacji gospodarczych nieznanych w wielu przedsiębiorstwach przemysłowych. Ewidencja zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie jest prowadzona na następujących syntetycznych kontach bilansowych:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>