Zaopatrzenie w materiały

Zaopatrzenie w materiały powinno przebiegać tak, aby można było w przedsiębiorstwie prowadzić produkcję zgodnie z planem produkcji, bez gromadzenia zapasów materiałowych ponad gospodarczo uzasadnione potrzeby. Przedsiębiorstwo musi zaplanować zakup potrzebnych mu materiałów, zgłosić w porę odpowiednie zapotrzebowanie, spowodować dostawę materiałów do właściwego miejsca i dokonać odbioru dostarczonych materiałów.

Ważnymi zagadnieniami z punktu widzenia prawidłowości gospodarki materiałowej w tej fazie oraz czynnikami, na które w analizie należy zwrócić szczególną uwagę są:

– 1. Realność planu zaopatrzenia. Chodzi tu w szczególności o stosowanie prawidłowych metod planowania. Plan zaopatrzenia materiałowego powinien być dostosowany do wielkości i rodzaju zadań produkcyjnych i opierać się na dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektów przewidzianych do realizacji w danym okresie (tj. na zestawieniach materiałów, stanowiących część składową tej dokumentacji), W planowaniu należy uwzględniać zapasy materiałów posiadane przez przedsiębiorstwo na początku okresu oraz zapasy, które powinny pozostać na koniec okresu. Zapas początkowy powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na dostawę materiałów, a zapas końcowy — zwiększenie.

– 2. Wykonanie planu zaopatrzenia. W tym zakresie wymagane jest ustalenie, czy zrealizowano wszystkie zamówione dostawy w żądanych asortymentach i rodzajach oraz czy utrzymano terminowość dostaw i zapewniono odpowiednią jakość

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>