Zasady planowania

W planowaniu należy uwzględniać szereg zasad, wśród których na czoło wysuwa się zasada ciągłości planowania. Postulat ciągłości planowania wynika z konieczności uwzględnienia odpowiedniej perspektywy w planowaniu, wyjścia poza ograniczony odcinek. Chodzi również o złagodzenie barier kalendarzowych, odgradzających od siebie kolejne okresy planowania. O sposobie uwzględnienia zasady ciągłości planowania będzie mowa przy rozpatrywaniu poszczególnych rodzajów planowania. W tym miejscu odnotujemy jedynie konieczność powiązania planu na dany okres z planami zrealizowanymi w okresie poprzednim oraz z planami na okres następny, jak również z planem wieloletnim.

Ciągłość planowania powinna być zapewniona przez powiązanie oraz systematyczną aktualizację planów. Zasada elastyczności w planowaniu polega na dostosowaniu planu do zmieniających się zewnętrznych i wewnętrznych warunków jego realizacji. Spełnienie tego postulatu wymaga za-

Technika, organizacja i planowanie w tmdoiontcttaie chowania pewnych rezerw. Największy stopień elastyczności trzeba zachować w planie perspektywicznym, dość znaczny — w planie wieloletnim, stosunkowo nieznaczny — w planie rocznym, a minimalny —: w planach operatywnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>