Systemy wentylacyjne za kilka lat

Jestem początkującym przedsiębiorcą i choć jestem nim od niedawna wiem doskonale jakimi prawami rządzi się rynek i bardzo dobrze potrafię wykorzystać to na własną korzyść. Zajmowałem się w swoim życiu różnymi rzeczami, ale dopiero w przemyśle handlowym rozwinąłem skrzydła i wiedziałem, że będzie to branża, w której widzę swoją przyszłość. Aktualnie to systemy wentylacyjne są produktem, na którym skupiam się w największej mierze bowiem widzę, że ten segment rozwinie się w przeciągu kilku lat do ogromnych rozmiarów

więcej

Gdy docieplenia budynków idą źle

Firmy budowlane w Polsce to prawdziwa loteria i raz można trafić na genialnego fachowca, którego wręcz chce się całować po rączkach za odwalony kawał dobrej roboty, a drugim razem trafimy na kogoś kto tylko na papierze wydaje się być dobrym specjalistą, a w prawdziwym życiu nie potrafi nawet śrubki przykręcić czy też wbić gwoździa w deskę. Docieplanie budynków w swoich ofertach ma bardzo dużo firm i mogłoby się wydawać, że to nic dziwnego w końcu można na tym całkiem nieźle zarobić, a sama praca nie należy do jakiejś nie wiadomo jak bardzo skomplikowanej.

Czy docieplenia budynków można wykonać źle?

Otóż moi drodzy pozory mylą i zanim zatrudnicie kogoś do ocieplenia waszego domu bądź mieszkania zastanówcie się nad tym wyborem dwa razy i zróbcie dokład...

więcej

Zużycie materiałów w produkcji

Gospodarkę materiałami w produkcji powinna cechować należyta staranność, przy czym istotne znaczenie ma zwłaszcza to, by zużywać takie ilości materiałów, jakie wynikają z norm technicznych lub receptur technologicznych. Z punktu widzenia analizy interesujące jest przede wszystkim określenie oszczędności lub przekroczeń w zużyciu materiałów w stosunku do wspomnianych norm i receptur.

więcej

Analiza kosztów pośrednich

Z punktu widzenia analizy kosztów własnych najbardziej skomplikowane jest badanie kosztów pośrednich. Składa się na to szereg przyczyn, a przede wszystkim to, że w kosztach pośrednich występują różnorakie składniki kosztów prostych i złożonych, o odmiennym charakterze i odmiennej roli w procesie działalności gospodarczej.

więcej

Przedmiot gospodarki finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych cz. II

Mówiąc o gospodarce finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych mamy na myśli funkcjonowanie finansów w warunkach istnienia określonej polityki finansowej wobec tych przedsiębiorstw. Przedmiotem nauki o finansowaniu budownictwa są zatem zasady polityki finansowej wobec przedsiębiorstw budowlanych oraz funkcjonowanie i ocena gospodarki finansowej tych przedsiębiorstw. Ponieważ gromadzenie i podział zasobów pieniężnych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych dokonuje się w formie szeregu różnorodnych rozliczeń z poszczególnymi podmiotami, można twierdzić, że przedmiotem tej dziedziny. nauki jest również problematyka techniczno-rozliczeniowa.

Część podręcznika dotycząca finansowania budownictwa stanowi zgodnie z założeniem wybór najistotniejszych zagadnie...

więcej

Poznawcza wartość rozpatrywanego współczynnika

Sprzedaż robót nie jest obciążona podatkiem obrotowym, a kosztów sprzedaży robót nie wyodrębnia się, gdyż ich udział w strukturze kosztów przedsiębiorstwa jest tak niski, że nie ma żadnego praktycznego znaczenia. Elementy te nie wpływają zatem na budowę współczynnika rentowności.

więcej

Przedsiębiorstwo jak żywy organizm

Przedsiębiorstwo powinno stanowić jednak zwarty organizm. W związku z tym w systemie płac muszą być zawarte elementy wiążące wynagrodzenie załogi z ogólną sytuacją w przedsiębiorstwie. Do roli tej najlepiej nadaje się zysk, W praktyce polskiej ukształtowały się dwie formy powiązania wynagrodzenia z zyskiem. Jedna z nich to fudusz zakładowy, a druga — fundusz premiowy pracowników umysłowych. O ile fundusz zakładowy stanowi nieznaczny bodziec, z uwagi na swą wielkość J, o tyle fundusz premiowy jest pozycją odgrywającą istotną rolę w uposażeniach pracowników umysłowych. Jest to uzasadnione tym, że grupa tych pracowników — a zwłaszcza szeroko pojęty zarząd przedsiębiorstwa — wywiera najistotniejszy wpływ na kształtowanie zysku. Jednak ograniczanie premiowania grupy pracowników umysłowych mogłoby doprowadzić do powstania szkodliwej

więcej

W aktualnie przyjętym systemie finansowania środków

Rozwiązanie to przyjęto w aktualnie obowiązującym systemie finansowym (por. Uchwała Rady Ministrów nr 277 z 28. X. J965 w sprawie gospodarki finansowej zjednoczenia budownictwa i zgrupowanych w nich państwowych przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym, „Monitor Polski” 1965, nr 61). obrotowych w przedsiębiorstwach budowlanych objętych planowaniem centralnym fundusze własne w obrocie oblicza się w stosunku procentowym od wartości produkcji i usług planowanych na dany rok. Wskaźnik ten jest więc ustalany corocznie przez właściwego ministra w porozumieniu z ministrem finansów. Tak obliczony fundusz własny w obrocie finansuje 75/o wartości zapasów materiałowych wraz z kosztami zakupu, wyrobów gotowych, towarów, nakładów przyszłych okresów oraz tymczasowych budynków i urządzeń budowy. Jak widać, wymienione rodzaje środków obrotowych nie obejmują ani produkcji niezakończonej, ani należności, bowiem te elementy środków są w całości przedmiotem kredytu bankowego.

więcej